Školení

Nabízíme možnosti školení Vašich pracovníků v těchto oblastech:

AUTOMATIZACE, ELEKTROTECHNIKA, POHONY, PRŮMYSLOVÉ VIDĚNÍ, PRŮMYSLOVÝ ETHERNET A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Specializujeme se na základní potřeby high-tech průmyslu:

 • Automatizace: PLC, HMI, vzdálená správa
 • Pohony: frekvenční měniče, stejnosměrné motory, servo pohony
 • Průmyslové vidění
 • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Cílová skupina: začátečníci nebo zkušení technici a inženýři v oblastech údržby, vývoje a integrace.

Postup: Definování potřeb

Společně s Vámi navrhneme školení Vašeho týmu.

 • Předpoklady: analýza cílového publika (zhodnocení dovedností apod.)
 • Cíle školení
 • Náplň : využít výhod sítě ETN a trénovat blízko Vás !


Školení musí splňovat potřeby společnosti, zejména pokud jde o rozšiřování dovedností zaměstnanců a optimalizaci výroby.

Definování školení

 • Možnost školení v našich prostorách nebo u Vás
 • Volba plánování
 • Standardní kurz nebo kurz přizpůsobený Vašim potřebám (obsah, doba trvání …)
 • Průběžné přizpůsobování školení vývoji technologií a produktů

Cíle školení

Školení vedená odbornými školiteli

 • Teoretickékurzy a praktické procvičování konkrétních aplikací
 • Reálná zařízení a cvičné modely
 • Pracovnímísto pro každého účastníka


Trvalý dialog mezi školitelem a účastníky školení pro neustálé sledování získaných znalostí Ověření dovedností