Nezávislá skupina s distribúciou elektrického materiálu pre priemyselné oblasti.

ETN už viac ako 60 rokov vyvíja vo Francúzsku a v Európe nezávislú distribučnú sieť pre elektrický materiál určený pre priemysel.

agentúr

krajinách

Naši zákazníci

OEM (výrobcovia strojov)

Inštalatéri, integrátori, výrobovia rozvodových dosiel

Koncoví používatelia

Kompetencie a technické prostriedky

 • Skupina technickcýh špecialistov v každom závode.
 • Stanovenie technických riešení prispôsobených vašim potrebám.
 • Synergia výrobkov v priemyselnej elektrike.
 • Rady ohľadom výberu značiek a výrobkov.
 • Technická pomoc v záručnej aj pozáručnej dobe.
 • Predvádzacia miestnosť v každom závode.

Logistika

 • Tím špecialistov schopných odpovedať na vaše požiadavky.
 • Sklad v každom predajnom mieste.
 • Prispôsobenie našich agentúrnych skladov lokáílnemu trhu.
 • Prístup ku všetkým skladom všetkých agentúr.
 • Homogénny a výkonný informačný systém.

Špička vo vývoji & potrebách trhu

e Biznis

 • Elektronický katalóg
 • Online objednávkový a fakturačný systém
 • EDI
 • Punch-Out

Hospodárska optimalizácia

 • Zníženie nákladov na správu objednávok
 • Centralizácia nákupov
 • Návrh náhradných komponentov
 • Energetická účinnosť

Služby +

 • Vyhľadávanie a zásobovanie nevšednými výrkobkami
 • Diagnostika a znalecký posudok v závode: merania, analýzy, riešenia/li>

Školenia

Automatizácia, priemyselné videnie, obmena rýchlosti, inštrumentácia, priemyselný CEM

Prvoradí partneri

Úzka synergia medzi výrobkami svetových lídrov na trhu

V prípade, že máte otázku týkajúcu sa produktovej rady našich výrobkov & služieb, sme vám k dispozícii.

X