Kurzy ETN

Ponúkame personalizované školenia pre 4 veľké druhy priemyslu:  AUTOMATIZÁCIA, HNACIE SYSTÉMY, PRIEMYSELNÉ VIDENIE, CEM.

Sme špecialistami v oblasti základných potrieb špičkového priemyslu:  

 • Automatizácia: automaty, HMI, supervízia, špeciálne karty
 • Hnacie systémy: obmena rýchlosti, bezuhlíkové systémy.
 • Priemyselné videnie.
 • Elektromagnetická kompatibilita (CEM).

Cielená verejnosť: začínajúci alebo pokročilí technici a inžinieri v oblasti údržby, rozvoa a integrácie.

 

Technologický postup: určenie potreby

Spoločne s vami si určíme potreby vašich tímov, ktoré potrebujete vyškoliť.

 • Nevyhnutné požiadavky, analýza publika, ktorý sa má školiť (bilancia kompetencií…).
 • Ciele školenia.
 • Obsah: využite sieť ETN a škoľte sa u vás!

Školenie musí odpovedať potrebám závodu, predovšetkým pokiaľ ide o rozširovanie komptencií spolupracovníkov a optimalizáciu výrobných nástrojov.

Stanovenie školenia

 • Možnosti školenia medzi podnikmi alebo v podniku.
 • Výber harmonogramu.
 • Štandardná stáž alebo stáž so špeciálnou úpravou (obsah, doba trvania…).
 • Trvalé prispôsobenie stáží vývinu technológií a výrobkov.

Zavedené prostriedky & priebeh

 • Školenie vedú profesionálni školitelia.
 • Teoretické kurzy a zavádzanie vedomostí do praxe pre konkrétne aplikácie.
 • Makety a dedikované demo lavice.
 • Programovacia konzola/PC na každého účastníka.
 • Neustály dialóg medzi školiteľom a žiakmi s permanentným zreteľom na nadobudnutie vedomostí.
 • Validácia kompetencií.

Stiahnite si katalóg so školeniami ETN.

Školenie ETN
X