Kto sme ?

ETN, nezávislá distribučná skupina

Automatizácia, elektrotechnika,
školenia, meranie a regulácia, strojové videnie a robotika, priemyselný ethernet a kyberbezpečnosť, priemyselná robotika a CEM.

Sme nezávislou distribučnou skupinou komponentov pre elektrotechniku a automatizáciu. Našou stratégiou je vybudovať si dlhodobý obchodný vzťah s našimi zákazníkmi a dodávateľmi.

Ponúkame kompletný rad produktov, ktoré vyhovejú Vašim potrebám v oblasti automatizácie, elektrotechniky, pohonov, merania a regulácie, priemyselného ethernetu, robotiky, priemyslu 4.0 atď.

Naše technické znalosti nám dovoľujú porozumieť týmto potrebám a ponúknuť Vám najlepšie riešenie od našich dodávateľov.

Vaša spokojnosť je naša hlavná starosť!

Naša technická podpora pred a po predaji je Vám vždy k dispozícii. Naši technickí špecialisti v každej pobočke Vám radi odpovedia na Vašej otázky a taktiež ponúknu najvhodnejšie technické riešenia k Vašim požiadavkám.

Každá z našich agentúr má veľké skladové zásoby tovaru, ktoré pokrývajú potreby zákazníkov. Naše tímy sú navyše schopné prispôsobiť naše procesy Vašim požiadavkám tak ,aby Vám ponúkali logistické riešenia na mieru (napr. správa pomocou Vašej internej kodifikácie a pod. )

Ak sa Vaša činnosť rozprestiera na viacerých miestach alebo krajinách, ponúkame Vám komplexný národný a medzinárodný homogénny a koordinovaný prístup

Vyvíjame a používame náš vlastný informačný systém. Tento výkonný nástroj nám umožňuje prispôsobiť sa Vašim IT požiadavkám a ponúknuť Vám všetky súčasné riešenia „elektronického podnikania.“

Za viac ako 60 rokov ETN rozvinula nezávislú distribučnú sieť elektrických zariadení pre priemysel vo Franúzsku a Európe

0
Agentúr
0
Krajín

Naši zákazníci

Integrátori

Subdodávatelia a výrobcovia rozvádzačov

Koncoví zákazníc

Zručnosti a technické prostriedky

> špecializovaní technici v každej agentúre
> technické riešenia prispôsobené Vašim potrebám
> synergia priemyselných elektrických výrobkov
> poradenstvo pri výbere značiek a výrobkov
> technické poradenstvo pred a po predaji
> demo miestnosť v každej agentúre

Logistika

> tím špecialistov reagujúcich na Vaše požiadavky
> sklad v každej našej agentúre
> agentúra prispôsobená miestnemu trhu
> prístup k skladom ostatných agentúr
> bezproblémový a efektívny informačný systém

V popredí vývoja na trhu a potrieb

Elektronické podnikanie

> Elektronický katalóg
> Online objednávanie a fakturácia
> EDI
> Dierovanie

Ekonomická optimalizácia

> Zníženie nákladov na správu objednávok
> Centralizácia vašich nákupov
> Návrh substitučných komponentov
> Energetická účinnosť

Služby

> Vyhľadanie a dodanie zriedkavých a menej známych produktov

> Diagnostika a odbornosť: meranie, analýzy, riešenia

Školenia

> Automatizácia
> Priemyselné videnie
> Zmena rýchlosti
> Prístrojové vybavenie
> Priemyselná EMC