Školenia

Ponúkame individuálne školenie v našich 8 oblastiach činnosti:

AUTOMATIZÁCIA, ELEKTROTECHNIKA, POHONY (HNACIE SYSTÉMY), PROCESNÉ ZARIADENIA V PRIEMYSLE, PRIEMYSELNÉ VIDENIE, PRIEMYSELNÝ ETHERNET A KYBERBEZPEČNOSŤ, PRIEMYSELNÁ ROBOTIKA A CEM.

Špecializujeme sa na základné potreby high-tech priemyslu:

 • Automatizácia: PLC, HMI, dohľad, špeciálne karty
 • Pohon : všeobecné nastavenia pohonov
 • Priemyselná vízia
 • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Cieľova skupina školení : začiatočníci ,pokročilí technici alebo inžinieri v oblosti údržby, vývoja a integrácie.

Vzdelávací program šitý na mieru

Zadefinujeme Vaše potreby :


Školenie musí zodpovedať potrebám spoločnosti, najmä pokiaľ ide o rozširovanie schopností zamestnancov a optimalizáciu výrobných nástrojov.

Možnosti školenia

 • Možnosť absolvovania vnútropodnikového alebo externého školenia.
 • Voľba plánovania
 • Neustále aktualizovanie školení podľa vývoju technológií

Implementované prostriedky a inovácie

S vami definujeme potreby školenia vašich tímov.

 • Praktické školenia s profesionálními školiteľmi
 • Teoretické a praktické kurzy pre konkretné aplikácie
 • Predvádzacie modely (predpripravené demo moduly)
 • Dlhodobá spolupráca medzi školitelom a účastníkmi školenia, pre neustále sledovanie úrovne získaných vedomostí.
 • Preverovanie schopností.


Školenie musí zodpovedať potrebám spoločnosti, najmä pokiaľ ide o rozšírenie zručností zamestnancov a optimalizáciu výrobného nástroja.